Eenvoudig, snel en overzichtelijk; The Nanny Kindplanning Zicht op uw organisatie; The Nanny Management Informatie Super eenvoudig voor u en 'uw ouders'!; Digitaal ondertekenen ...eenvoudig gegevens exporteren; Export Peutermonitor Brengt kinderopvang dichterbij!; The Nanny Logins/ Konnect Locatie onafhankelijk, eenvoudig en papierloos; The Nanny TSO De oplossing voor uw specifieke administratie; The Nanny Gastouderopvang Plannen en roosteren van medewerkers De nieuwe generatie kindplanning; Saamn
The Nanny Kindplanning
Eenvoudig, snel en overzichtelijk
The Nanny Kindplanning
The Nanny Management Informatie
Zicht op uw organisatie
The Nanny Management Informatie
Digitaal ondertekenen
Super eenvoudig voor u en 'uw ouders'!
Digitaal ondertekenen
Export Peutermonitor
...eenvoudig gegevens exporteren
Export Peutermonitor
The Nanny Logins/ Konnect
Brengt kinderopvang dichterbij!
The Nanny Logins/ Konnect
The Nanny TSO
Locatie onafhankelijk, eenvoudig en papierloos
The Nanny TSO
The Nanny Gastouderopvang
De oplossing voor uw specifieke administratie
The Nanny Gastouderopvang
Software voor personeelsplanning
Plannen en roosteren van medewerkers
Saamn
De nieuwe generatie kindplanning
Saamn

Disclaimer

Website

Wij, TecSoft B.V., hebben de grootst mogelijke zorg en aandacht besteedt aan het verstrekken van betrouwbare en actuele informatie op onze website. Het is mogelijk dat verstrekte informatie echter onjuist of onvolledig is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van TecSoft omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

TecSoft aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt op deze website.

Nederlands recht is van toepassing.

E-mail

De gezonden informatie is uitsluitend bedoeld voor de persoon of eenheid waaraan deze is gericht en kan vertrouwelijke informatie of materiaal, waarop het zwijgrecht van toepassing is, bevatten.

Bespreking, opnieuw verzending, verspreiding of ander gebruik van deze informatie of het ondernemen van actie op basis daarvan, door andere personen of eenheden dan de beoogde ontvanger, is verboden. TecSoft B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade voortvloeiend uit het gebruik en/of de acceptatie van de inhoud van het bericht.

Indien u deze informatie abusievelijk heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de afzender en het materiaal te wissen van uw computer(s).

Overeenkomsten

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarvan TecSoft B.V. goederen en/of diensten, van welke aard ook, levert zijn de algemene voorwaarden van TecSoft B.V. van toepassingen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4092. Op verzoek wordt een gratis exemplaar toegezonden. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing. Zolang de factuur niet volledig is voldaan, blijven alle goederen eigendom van TecSoft B.V.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u contact met ons op!

Contact
  • TecSoft
  • Professor Lorentzweg 14
  • 5144 NP Waalwijk
Wilt u altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Nieuwsoverzicht Inschrijven voor de nieuwsbrief